Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16594
Title: Những vấn đề cần lưu ý khi áp dụng điều 129 Bộ luật dân sự về giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức
Authors: Tưởng, Duy Lượng
Keywords: Điều 129 Bộ luật Dân sự
Giao dịch dân sự vô hiệu
Quy định về hình thức
Nghĩa vụ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 09 .- Tr.42-46,56
Abstract: Những tranh chấp phát sinh trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi phải có những chọn lựa khác khi giải thích Điều 129 Bộ luật Dân sự năm 2015, điều này thể hiện tư duy đổi mới, có thể bao quát hơn và không sợ rối loạn khi đã có chốt chặn "đã thực hiện ít nhất 2/3 nghĩa vụ trong giao dịch". Bài viết dưới đây phân tích những điểm mới trong nội dung Điều 129 Bộ luật Dân sự, từ đó xác định mức độ thực hiện nghĩa vụ trong giao dịch, xác định thiệt hại trong trường hợp công nhận hợp đồng và đưa ra những kiến nghị về áp dụng Điều luật này trong thực tiễn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16594
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.1 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.