Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16598
Title: Pháp luật và thực tiễn bảo lưu điều ước quốc tế của Liên Bang Nga và những nội dung Việt Nam có thể tham khảo
Authors: Trần, Thị Thu Thủy
Keywords: Bảo lưu điều ước quốc tế
Liên bang Nga
Việt Nam
Hiến pháp
Luật điều ước quốc tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 09 .- Tr.57-64
Abstract: Bảo lưu điều ước quốc tế là một thực tiễn pháp lý được các nước, trong đó có Liên bang Nga, sử dụng trong hoạt động phê chuẩn điều ước quốc tế. Thông qua việc phân tích các quy định của pháp luật Liên bang Nga và thực tiễn thực hiện quy định của pháp luật về bảo lưu điều ước quốc tế, Việt Nam có thể tham khảo một số nội dung từ các quy định của pháp luật Liên bang Nga
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16598
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.44 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.