Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16602
Title: Học viện hành chính quốc gia Tây Ban Nha (INAP)
Authors: Hà, Văn Hòa
Keywords: INAP
Học viện hành chính Quốc gia
Tây Ban Nha
Bộ Tài chính và Công vụ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 267 .- Tr.110-112
Abstract: Học viện Hành chính Quốc gia Tây Ban Nha (INAP) là cơ sở thuộc Bộ Tài chính và Công vụ Tây Ban Nha được thành lập từ những năm 40 của thế kỉ XX, Học viện có lịch sử xây dựng và hoạt động gần 80 năm trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo công vụ. Đây là cơ sở đào tạo công chức hàng đầu ở Tây Ban Nha. Hiện nay, INAP có hai cơ sở, trong đó, cơ sở chính được đặt tại thủ đô Madrid và cơ sở thứ hai đặt tại thành phố Alcalá de Henares, cách Madrid 35km về phía Đông Bắc. Bài viết này khái quát về quá trình thành lập với bốn nhiệm vụ và cụ thể các hoạt động chính của INAP.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16602
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.174.225.82


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.