Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1660
Title: Phẫu thuật thai nhi tiến bộ nhờ kỹ thuật hình ảnh học
Authors: Bùi, Minh Trạng
Keywords: Phẫu thuật
Thai nhi
Kỹ thuật hình ảnh học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 589+590 .- Tr.36-37
Abstract: Tiêu chuẩn vàng để chữa trị cho những dị dạng bẩm sinh là can thiệp sinh ở thời điểm thích hợp tại một trung tâm có khả năng chăm sóc thai nhi và sau đó nỗ lực chữa trị nhằm giảm tối đa tổn thương.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1660
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.71 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.