Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16610
Title: Kết quả nghiên cứu thông tin kế toán doanh thu - chi phí - kết quả kinh doanh đáp ứng nhu cầu của nhà quản trị trong các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi ở miền Bắc
Authors: Phạm, Hoài Nam
Keywords: Kế toán quản trị
Nhu cầu thông tin
Nhà quản trị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 04 .- Tr.19-23
Abstract: Nhu cầu về thông tin quản lý là yếu tố mang tính định hướng trong kế toán quản trị, vậy nội dung của kế toán quản trị là gì, mức độ hoàn thiện của công việc ra sao? Điều đó phụ thuộc vào nhu cầu thông tin của doanh nghiệp. Các thử nghiệm trong thực tế được đề cập trong bài viết cho thấy sự quan trọng của việc làm rõ về nhu cầu thông tin của một doanh nghiệp trong kế toán quản trị.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16610
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_361.42 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.