Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16612
Title: Hỗ trợ hoàn thiện, phát triển hệ thống thông tin tín dụng - nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong cho vay tiêu dùng cá nhân
Authors: Phạm, Thái Hà
Keywords: Thị trường tiêu dùng
Cho vay tiêu dùng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 04 .- Tr.26-30
Abstract: Việt Nam được xem là thị trường có nhu cầu mua sắm, tiêu dùng cao. Với lợi thế dân số đông, cơ cấu dân số trẻ, cộng thêm nền kinh tế có tốc độ phát triển ổn định, thị trường cho vay tiêu dùng Việt Nam được đánh giá sẽ còn phát triển nhanh chóng với nhiều hình thức hơn nữa và hứa hẹn là thị trường giàu tiềm năng và hiệu quả nếu được khai thác đúng hướng. Vì vậy, việc nhìn nhận một cách khách quan về hoạt động cho vay tiêu dùng, từ đó có thể đưa ra những chính sách phù hợp hình thành thị trường tài chính tiêu dùng lành mạnh, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng, đảm bảo sự hài hòa giữa bảo vệ người tiêu dùng, nhà cung cấp và các công ty tài chính cho vay tiêu dùng là cần thiết.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16612
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_437.66 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.250.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.