Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16620
Title: Ứng dụng phương pháp kết hợp phân tích thứ bậc và phân tích nhân tố trong định hướng lựa chọn phần mềm kế toán cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Authors: Phạm, Văn Cà
Huỳnh, Quang Linh
Trần, Kim Ngân
Nguyễn, Thị Thanh Thủy
Phan, Thị Kiều
Keywords: Phần mềm kế toán
Phương pháp phân tích thứ bậc
Phương pháp phân tích nhân tố
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 04 .- Tr.46-52
Abstract: Nghiên cứu đề xuất kết hợp ứng dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) và phương pháp phân tích nhân tố trong định hướng lựa chọn phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp kết quả xếp hạng ưu tiên lựa chọn nhà cung cấp phần mềm kế toán phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Hơn nữa, các NCC PMKT cũng có thể xây dựng các chính sách góp phần nâng cao chất lượng PMKT, dịch vụ, giá phí hợp lý và các yêu cầu khác từ người dùng để mang lại sự hài lòng cho các doanh nghiệp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16620
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_498.6 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.