Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16625
Title: Chuyển đổi số: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam
Authors: Đào, Anh Tuấn
Keywords: Chuyển đổi số
Cơ hội
Thách thức
Đối với Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 542 .- Tr.7-9
Abstract: Trong quá trình phát triển của kỷ nguyên số, chuyển đổi số là điều tất yếu mà các quốc gia trên thế giới đang hướng tới, đó là cơ hội cho các nước, các doanh nghiệp vượt lên trong cuộc CMCN 4.0, nhưng cũng là nguy cơ tụt hậu, bị bỏ lại ngày càng xa đối với các quốc gia không quan tâm đến nó. Bài báo trình bày khái niệm, vai trò, nội dung của chuyển đổi số đồng thời đưa ra một số khuyến nghị đối với Việt Nam về thực hiện quá trình chuyển đổi số.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16625
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.54 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.