Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16629
Title: Xu hướng phát triển mới của nền kinh tế thế giới: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam
Authors: Bùi, Thu Trang
Keywords: Xu hướng phát triển mới
Nền kinh tế thế giới
Cơ hội
Đối với Việt Nam
Thách thức
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 542 .- Tr.16-18
Abstract: Bước sang thế kỉ XXI, đây là thời kỳ mà các quan hệ quốc tế đã phát triển đến mức tất cả các quốc gia dù lớn hay nhỏ, dù thuộc hệ thống kinh tế xã hội nào đều chịu sự tác động tương tác lẫn nhau để có thể tồn tại và phát triển, nền kinh tế thế giới bao gồm nhiều nền kinh tế quốc gia đang trong quá trình biến đổi chuyển dần sang nền kinh tế toàn cầu. Mô hình tăng trưởng kinh tế trong tương lai của nền kinh tế Việt Nam cũng đang và sẽ chịu tác động của những thay đổi xu thế phát triển nền kinh tế thế giới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16629
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.82 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.