Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16634
Title: Trái phiếu chính quyền địa phương - Kênh huy động vốn để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Thái Nguyên
Authors: Phạm, Hoài Nam
Keywords: Chính quyền địa phương
Phát hành
Trái phiếu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 04 .- Tr.61-63
Abstract: Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương (TPCQĐP) là một trong những phương thức huy động để đầu tư các dự án trọng điểm, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Bài viết này phân tích những lợi ích của TPCQĐP và đề xuất giải pháp phát hành thành công TPCQĐP trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16634
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_585.56 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.