Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16653
Nhan đề: Cơ chế tự chủ - "chìa khóa " huy động nguồn tài chính cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Tác giả: Trần, Thế Lữ
Từ khoá: Giáo dục nghề nghiệp
Huy động nguồn tài chính
Tự chủ tài chính
Chất lượng đào tạo
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 04 .- Tr.68-71
Tóm tắt: Trong những năm qua, hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã có những bước phát triển về quy mô, từng bước đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế. Chất lượng và hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những hiệu quả đáng kể. Tuy nhiên, đứng trước một thị trường lao động năng động và thay đổi nhanh chóng trong quá trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vẫn chưa thay đổi theo kịp với yêu cầu. Một trong những nguyên nhân phải kể đến là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa huy động được nguồn tài chính để đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành. Bài viết tập trung nghiên cứu về việc trao quyền tự chủ nhiều hơn cho cơ sở giáo dục và nghề nghiệp thông qua thực hiện tự chủ tài chính bao gồm: chính sách ưu đãi về thuế; tín dụng ưu đãi của Nhà nước; huy động nguồn tài chính có sự tham gia của khu vực tư nhân và các doanh nghiệp.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16653
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.07 MBAdobe PDFXem
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.