Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16656
Title: Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội và một số đề xuất cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Nguyễn, Thị Ngát
Keywords: Công nghiệp 4.0
Cách mạng
Kinh tế - xã hội
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 05 .- Tr.5-10
Abstract: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN4 hay là Industry 4.0, tiếng Đức là Industrie 4.0) lần đầu tiên được đề cập trong bản Kế hoạch hành động chiến lược công nghệ cao được Chính phủ Đức thông qua năm 2012. Theo giáo sư Klaus Schwab, chủ tịch Diễn dàn Kinh tế Thế giới, CMCN4 là một thuật ngữ bao gồm một loạt các công nghệ tự động hóa hiện đại, trao đổi dữ liệu và chế tạo. CMCN4 là sự kết hợp của công nghệ trong các lĩnh vực vật lý, công nghệ số và sinh học, tạo ra những khả năng hoàn toàn mới và có tác động sâu sắc tới các hệ thống chính trị, xã hội, kinh tế của thế giới. Khi đó, một thế giới chạy bằng Robot và máy tính với trí tuệ nhân tạo có thể phát triển tới mức thay thế con người trong việc phán đoán và quản lý các hệ thống phức tạp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16656
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_503.29 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.239.152.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.