Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16660
Title: Hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng trong phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam
Authors: Phạm, Thái Hà
Keywords: Cho vay tiêu dùng
Kinh tế - xã hội
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 05 .- Tr.11-15
Abstract: Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động cho vay tiêu dùng đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại. Để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ cần phải có các biện pháp hữu hiệu để cải thiện hiệu suất của các khoản vay tiêu dùng và biến nó thành một động lực phát triển kinh tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16660
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_384.83 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.250.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.