Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16662
Title: Phát triển làng nghề ở Nghệ An
Authors: Nguyễn, Văn Quỳnh
Keywords: Phát triển làng nghề
Ở Nghệ An
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 542 .- Tr.87-89
Abstract: Các làng nghề ở Nghệ An hiện nay đã được đầu tư, phát triển và đang hoạt động với những hiệu quả nhất định, giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người lao động, Tuy nhiên, sự phát triển làng nghề ở Nghệ An còn nhiều tồn tại, chưa tương xứng với tiềm năng. Thực tế, một số làng nghề đã phải dừng hoạt động và còn nhiều khó khăn chưa thể giải quyết.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16662
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.8 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.224.133.198


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.