Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16662
Nhan đề: Phát triển làng nghề ở Nghệ An
Tác giả: Nguyễn, Văn Quỳnh
Từ khoá: Phát triển làng nghề
Ở Nghệ An
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 542 .- Tr.87-89
Tóm tắt: Các làng nghề ở Nghệ An hiện nay đã được đầu tư, phát triển và đang hoạt động với những hiệu quả nhất định, giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người lao động, Tuy nhiên, sự phát triển làng nghề ở Nghệ An còn nhiều tồn tại, chưa tương xứng với tiềm năng. Thực tế, một số làng nghề đã phải dừng hoạt động và còn nhiều khó khăn chưa thể giải quyết.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16662
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.8 MBAdobe PDFXem
Your IP: 52.91.0.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.