Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16663
Nhan đề: Vai trò của chính sách tài chính vĩ mô đối với phát triển sản xuất nông nghiệp sạch
Tác giả: Nguyễn, Thị Thương Huyền
Nguyễn, Thị Thanh Hoài
Từ khoá: Tài chính vĩ mô
Nông nghiệp sạch
Hoạt động sản xuất
Chính sách nhà nước
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 05 .- Tr.16-20
Tóm tắt: Nông nghiệp Việt Nam chủ yếu dựa trên quy mô hộ nhỏ lẻ là chính, năng suất lao động thấp, sản xuất bấp bênh. Điều đáng lo lắng hiện nay là tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích tăng trưởng và hóa chất độc hại trong sản xuất nông nghiệp, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, chất cấm trong bảo quản và chế biến thực phẩm. Những điều này không chỉ ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của nông dân mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng và cộng đồng, ảnh hưởng đến môi trường. Do vậy, cần thay đổi tư duy làm nông nghiệp, để hướng tới sản phẩm sạch đang là chiến lược phát triển bền vững cho Việt Nam, không chỉ là lĩnh vực nông nghiệp mà còn vì an sinh xã hội. Muốn hổ trợ, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp sạch nhà nước cần sử dụng các cơ chế, công cụ, chính sách khác nhau, một trong các chính sách có ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp nói chung và phát triển nông nghiệp sạch nói riêng là chính sách tài chính vĩ mô như chính sách thuế, chính sách chi NSNN, chính sách tín dụng ngân hàng và chính sách bảo hiểm nông nghiệp.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16663
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_422.53 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.211.101.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.