Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16663
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thương Huyền-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Hoài-
dc.date.accessioned2019-10-30T02:21:16Z-
dc.date.available2019-10-30T02:21:16Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-4093-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16663-
dc.description.abstractNông nghiệp Việt Nam chủ yếu dựa trên quy mô hộ nhỏ lẻ là chính, năng suất lao động thấp, sản xuất bấp bênh. Điều đáng lo lắng hiện nay là tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích tăng trưởng và hóa chất độc hại trong sản xuất nông nghiệp, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, chất cấm trong bảo quản và chế biến thực phẩm. Những điều này không chỉ ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của nông dân mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng và cộng đồng, ảnh hưởng đến môi trường. Do vậy, cần thay đổi tư duy làm nông nghiệp, để hướng tới sản phẩm sạch đang là chiến lược phát triển bền vững cho Việt Nam, không chỉ là lĩnh vực nông nghiệp mà còn vì an sinh xã hội. Muốn hổ trợ, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp sạch nhà nước cần sử dụng các cơ chế, công cụ, chính sách khác nhau, một trong các chính sách có ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp nói chung và phát triển nông nghiệp sạch nói riêng là chính sách tài chính vĩ mô như chính sách thuế, chính sách chi NSNN, chính sách tín dụng ngân hàng và chính sách bảo hiểm nông nghiệp.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 05 .- Tr.16-20-
dc.subjectTài chính vĩ môvi_VN
dc.subjectNông nghiệp sạchvi_VN
dc.subjectHoạt động sản xuấtvi_VN
dc.subjectChính sách nhà nướcvi_VN
dc.titleVai trò của chính sách tài chính vĩ mô đối với phát triển sản xuất nông nghiệp sạchvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_422.53 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.