Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16664
Title: Chiến lược xây dựng đại học đẳng cấp quốc tế: Nghiên cứu so sánh giữa một số quốc gia Châu Á
Authors: Nguyễn, Tuấn Anh
Phạm, Phương Hà
Nguyễn, Kim Khánh
Nguyễn, Như Phương
Nguyễn, Thanh Tùng
Keywords: Chiến lược
Xây dựng đại học đẳng cấp quốc tế
Nghiên cứu so sánh
Một số quốc gia Châu Á
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 542 .- Tr.90-92
Abstract: Việc xây dựng “Đại học đẳng cấp quốc tế” được đánh giá là mục tiêu chiến lược quan trọng của mỗi quốc gia nhằm nâng tầm giáo dục đại học và vị thế của quốc gia đó trên trường quốc tế. Trong khu vực Châu Á, một số quốc gia có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan đều đã xây dựng được nhiều đại học đẳng cấp quốc tế được xếp thứ hạng cao. Trên cơ sở phân tích và so sánh chiến lược xây dựng đại học đẳng cấp quốc tế ở 3 quốc gia trong cùng khu vực, nghiên cứu đưa ra 1 số giải pháp đối với Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16664
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.88 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.