Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16673
Title: Nối tiếp trang vàng lịch sử ngành kiểm tra Đảng
Authors: Trịnh, Nhất
Keywords: Nối tiếp trang vàng lịch sử
Ngành kiểm tra Đảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.8-10
Abstract: Với truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và khắc sâu đậm nét những đóng góp của các thế hệ cán bộ kiểm tra đi trước, năm nào cũng vậy, nhiều đoàn lãnh đạo, cán bộ, công chức của Cơ quan UBKT Trung ương và cấp ủy, UBKT các cấp đã tổ chức đến dâng hương tưởng niệm, ôn lại truyền thống lịch sử Ngành Kiểm tra của Đảng, trang vàng lịch sử Ban Kiểm tra Trung ương Cục miền Nam. Nhà bia luôn được quan tâm chăm sóc, bảo quản với sự thành kính và tôn nghiêm nhất.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16673
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_257.66 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.239.170.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.