Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16676
Title: Đảng bộ tỉnh Hà Giang đưa Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII vào cuộc sống
Keywords: Đảng bộ tỉnh Hà Giang
Nghị quyết Trung ương 4
Khóa XII
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.18-22,25
Abstract: Đảng bộ tỉnh Hà Giang đưa Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII vào cuộc sống. Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trả lời phỏng vấn của Tạp chí Kiểm tra. Qua cuộc phỏng vấn này Đồng chí Triệu Tài Vinh trả lời ngắn gọn, và đầy đủ các vấn đề mà dư luận và công chúng quan tâm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16676
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_487.46 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.91.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.