Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16676
Nhan đề: Đảng bộ tỉnh Hà Giang đưa Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII vào cuộc sống
Từ khoá: Đảng bộ tỉnh Hà Giang
Nghị quyết Trung ương 4
Khóa XII
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.18-22,25
Tóm tắt: Đảng bộ tỉnh Hà Giang đưa Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII vào cuộc sống. Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trả lời phỏng vấn của Tạp chí Kiểm tra. Qua cuộc phỏng vấn này Đồng chí Triệu Tài Vinh trả lời ngắn gọn, và đầy đủ các vấn đề mà dư luận và công chúng quan tâm.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16676
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_487.46 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.236.118.225


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.