Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16677
Title: Hà Giang tăng cường kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm
Authors: Lê, Quang Minh
Keywords: Hà Giang
Tăng cường kiểm tra tổ chức Đảng
Đảng viên
Có dấu hiệu vi phạm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.23-25
Abstract: Nhận thức rõ công công tác kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, một khâu quan trọng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; hằng năm, ngay từ đầu năm, ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy và UBKT các cấp trong tỉnh Hà Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu giúp cấp ủy, đồng thời chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giảm sát theo quy định của Điều lệ Đảng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16677
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_224.33 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.206.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.