Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16679
Title: Kiểm tra, giám sát tạo động lực phát triển
Authors: Trường Giang
Keywords: Kiểm tra
Giám sát
Tạo động lực phát triển
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.29-30
Abstract: Trong những năm qua, cấp ủy và - UBKT các cấp huyện Bắc Quang (Hà Giang) luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, nhằm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững vị thế, vai trò của huyện nằm trong vùng động lực phát triển kinh tế của tỉnh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16679
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_160.46 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.12.76


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.