Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16681
Nhan đề: Những nội dung mới được bổ sung, sửa đổi trong quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
Tác giả: Trần, Đình Đồng
Từ khoá: Những nội dung mới được bổ sung
Sửa đổi
Quy định
Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.34-39,43
Tóm tắt: Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm ban hành ngày 15-11-2017 được xây dựng trên cơ sở kế thừa những nội dung còn phù hợp của Quy định số 181- QĐ/TW, ngày 30-3-2013 của Bộ Chính trị khóa XI về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Trên cơ sở kết quả thực hiện Quy định số 181, và đề xuất, kiến nghị của các địa phương, đơn vị, Quy định số 102 được hoàn thiện rõ, cụ thể hơn, giải quyết những vướng mắc trong thực tiễn xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Việc bổ sung, sửa đổi được thực hiện đối với những điểm đã có căn cứ và bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các văn bản của Đảng.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16681
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_552.19 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.239.129.52


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.