Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16683
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Duy Hưng-
dc.date.accessioned2019-10-30T03:07:12Z-
dc.date.available2019-10-30T03:07:12Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-3046-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16683-
dc.description.abstractỦy ban kiểm tra (UBKT) tỉnh ủy, thành ủy do ban chấp hành cùng cấp bầu ra giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố. UBKT tỉnh ủy, thành ủy có hai chức năng cơ bản: Một là, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng. Hai là, tham mưu, giúp việc cho cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Trong đó UBKT Trung ưng thường xuyên chỉ đạo, về mặt nghiệp vụ công tác kiểm tra; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của UBKT tỉnh ủy, thành ủy.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.44-46,50-
dc.subjectNâng cao chất lượngvi_VN
dc.subjectCông tác kiểm travi_VN
dc.subjectỦy ban kiểm travi_VN
dc.subjectTỉnh ủyvi_VN
dc.subjectThành ủyvi_VN
dc.titleNâng cao chất lượng công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủyvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_306.06 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.173.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.