Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16686
Title: Phát huy vai trò của các lực lượng đấu tranh chống tiêu cực phục vụ công tác kiểm tra, giám sát
Authors: Phạm, Thị Ngạn
Keywords: Phát huy vai trò
Lực lượng đấu tranh chống tiêu cực
Phục vụ công tác kiểm tra
Giám sát
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.51-53,59
Abstract: Nền tảng tiến hành công tác kiểm tra, giám sát là phát huy tính chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên và trách nhiệm xây dựng Đảng của quần chúng. Nhìn chung, việc xử lý đúng người, đúng sai phạm tuy khó nhưng vẫn nằm trong tầm tay của công tác kiểm tra đảng, vấn đề là ở chỗ xây dựng được đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ tâm và đủ tầm để thực hiện công việc .
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16686
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_310.21 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.171.146.141


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.