Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16689
Nhan đề: Bài học từ một cuộc giám sát chuyên đề
Tác giả: Khánh Hưng
Từ khoá: Bài học
Một cuộc giám sát chuyên đề
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.60
Tóm tắt: Câu chuyện xảy ra ở một địa phương như sau: Tổ chức đảng tiến hành giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên là người đứng đầu cơ quan theo chương trình, kế hoạch năm 2017, nội dung giám sát có liên quan đến công tác cán bộ. Theo quy trình giám sát, Đoàn giám sát; tiếp nhận báo cáo của tổ chức đảng và đảng viên, các tài liệu có liên quan; trao đổi, làm việc với các tổ chức, cơ quan, cá nhân có liên quan. Kết thúc cuộc giám sát, tổ chức đảng ban hành Thông báo kết luận, trong đó nêu: Tổ chức đảng và đảng viên được giám sát đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và những nhiệm kỳ tiếp theo đúng quy trình, quy định.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16689
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_81.16 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.236.170.171


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.