Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16689
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKhánh Hưng-
dc.date.accessioned2019-10-30T03:15:52Z-
dc.date.available2019-10-30T03:15:52Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16689-
dc.description.abstractCâu chuyện xảy ra ở một địa phương như sau: Tổ chức đảng tiến hành giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên là người đứng đầu cơ quan theo chương trình, kế hoạch năm 2017, nội dung giám sát có liên quan đến công tác cán bộ. Theo quy trình giám sát, Đoàn giám sát; tiếp nhận báo cáo của tổ chức đảng và đảng viên, các tài liệu có liên quan; trao đổi, làm việc với các tổ chức, cơ quan, cá nhân có liên quan. Kết thúc cuộc giám sát, tổ chức đảng ban hành Thông báo kết luận, trong đó nêu: Tổ chức đảng và đảng viên được giám sát đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và những nhiệm kỳ tiếp theo đúng quy trình, quy định.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.60-
dc.subjectBài họcvi_VN
dc.subjectMột cuộc giám sát chuyên đềvi_VN
dc.titleBài học từ một cuộc giám sát chuyên đềvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_81.16 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.170.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.