Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16696
Title: Tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần kiên quyết, mạnh mẽ hơn
Keywords: Tiến hành xây dựng
Chỉnh đốn Đảng
Tinh thần kiên quyết
Mạnh mẽ hơn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.5-8
Abstract: Ngày 12-1-2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ Ban Kiểm Tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã có bài phát biểu quan trọng. Tạp chí Kiểm tra trân trọng trích đăng bài phát biểu quan trọng này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16696
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.91 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.12.76


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.