Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16697
Title: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
Authors: Ngọc Đảm
Keywords: Tiếp tục đổi mới
Nâng cao chất lượng
Hiệu quả công tác kiểm tra
Giám sát
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.9-12
Abstract: Đồng chí Trần Cẩm Tú, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương trả lời phỏng vấn của Tạp chí Kiểm tra về việc Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16697
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.93 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.15.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.