Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16706
Title: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm
Keywords: UBKT Thành ủy Hà Nội
Thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.32-34
Abstract: Năm 2017, Thủ đô Hà Nội có nhiều khó khăn, do thiên tai, lũ lụt, sự bùng phát của dịch sốt xuất huyết; sự quá tải về giao thông, đô thị; vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... Song, Đảng bộ thành phố Hà Nội tiếp tục giữ vững sự đoàn kết thống nhất cao, tập trung lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ về kinh tế, văn hóa - xã hội và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16706
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.57 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.