Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16706
Nhan đề: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm
Từ khoá: UBKT Thành ủy Hà Nội
Thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.32-34
Tóm tắt: Năm 2017, Thủ đô Hà Nội có nhiều khó khăn, do thiên tai, lũ lụt, sự bùng phát của dịch sốt xuất huyết; sự quá tải về giao thông, đô thị; vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... Song, Đảng bộ thành phố Hà Nội tiếp tục giữ vững sự đoàn kết thống nhất cao, tập trung lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ về kinh tế, văn hóa - xã hội và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16706
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.57 MBAdobe PDFXem
Your IP: 44.222.189.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.