Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16709
Nhan đề: Thương mại giữa Việt Nam với các nền kinh tế Đông Bắc Á: Một cách tiếp cận từ mô hình trọng lực
Tác giả: Đồng, Văn Chung
Phạm, Thanh Hà
Trương, Quang Hoàn
Từ khoá: Đông Bắc Á
Mô hình trọng lực
Thương mại
Tiềm năng thương mại
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 05 .- Tr.03-17
Tóm tắt: Mục đích chính của bài viết này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Đông Bắc Á, qua đó đánh giá tiềm năng thương mại giữa hai bên. Kết quả ước lượng với mô hình trọng lực mở rộng bằng phương pháp PPML giai đoạn 2001 – 2017 cho thấy quy mô nền kinh tế, mức độ phát triển thị trường, tỷ giá hối đoái, khoảng cách kinh tế và các dạng thức của hiệp định thương mại tự do có tác động lớn đến thương mại giữa Việt Nam và Đông Bắc Á. Trong khi đó, sự gần kề về địa lý và thành viên của WTO không trợ giúp cho các hoạt động thương mại song phương. Đối với tiềm năng thương mại, Việt Nam gần như tiệm cận giới hạn khả năng đối với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Hồng Công, tuy nhiên vẫn còn nhiều không gian phát triển đối với Đài Loan.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16709
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_10.21 MBAdobe PDFXem
Your IP: 35.172.233.215


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.