Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16713
Nhan đề: Dòng vốn FDI có làm tăng năng suất lao động tại các quốc gia ASEAN5?
Tác giả: Trần, Văn Nguyện
Đỗ, Thị Thu Hà
Từ khoá: Dòng vốn FDI
Năng xuất lao động
Phương pháp Grangen
Mô hình hồi quy
ASEAN5
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 05 .- Tr.18-29
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm ước lượng mối liên kết giữa dòng vốn FDI và năng suất lao động tại năm quốc gia Đông Nam Á (ASEAN – 5) thông qua việc kết hợp các phương pháp kiểm định quan hệ nhân quả Granger. Phát hiện chính của nghiên cứu cho thấy rằng không có mối liên kết nhân quả dài hạn giữa năng suất lao động và dòng vốn FDI ở cả 5 quốc gia được nghiên cứu. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ có mối liên kết thuận chiều từ năng suất lao động đến dòng vốn FDI tại Philippines. Trong khi đó, tại các quốc gia bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia, dòng vốn FDI có tác động tích cực trong ngắn hạn đến năng suất lao động.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16713
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_7.82 MBAdobe PDFXem
Your IP: 75.101.173.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.