Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16713
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Văn Nguyện-
dc.contributor.authorĐỗ, Thị Thu Hà-
dc.date.accessioned2019-10-30T07:24:59Z-
dc.date.available2019-10-30T07:24:59Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0868-2984-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16713-
dc.description.abstractNghiên cứu nhằm ước lượng mối liên kết giữa dòng vốn FDI và năng suất lao động tại năm quốc gia Đông Nam Á (ASEAN – 5) thông qua việc kết hợp các phương pháp kiểm định quan hệ nhân quả Granger. Phát hiện chính của nghiên cứu cho thấy rằng không có mối liên kết nhân quả dài hạn giữa năng suất lao động và dòng vốn FDI ở cả 5 quốc gia được nghiên cứu. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ có mối liên kết thuận chiều từ năng suất lao động đến dòng vốn FDI tại Philippines. Trong khi đó, tại các quốc gia bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia, dòng vốn FDI có tác động tích cực trong ngắn hạn đến năng suất lao động.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 05 .- Tr.18-29-
dc.subjectDòng vốn FDIvi_VN
dc.subjectNăng xuất lao độngvi_VN
dc.subjectPhương pháp Grangenvi_VN
dc.subjectMô hình hồi quyvi_VN
dc.subjectASEAN5vi_VN
dc.titleDòng vốn FDI có làm tăng năng suất lao động tại các quốc gia ASEAN5?vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.82 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.173.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.