Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16715
Title: Quản trị vốn lưu động trong thời kỳ kinh tế suy thoái
Authors: Tạ, Đình Hòa
Keywords: Quản trị vốn lưu động
Suy thoái
Quản trị tiền mặt
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 05 .- Tr.43-46
Abstract: Trong thời kỳ suy thoái, quản trị vốn lưu dộng - một thành phần của cách tiếp cận rộng hơn về quản trị tiền mặt - được thực hiện tích cực và hiệu quả để bù lại sự suy giảm về doanh thu và biên lợi nhuận. Phần lớn các công ty có thể tạo ra tiền mặt nhanh chóng bằng việc quản trị hàng tồn kho, các khoản phải thu và các khoản phải trả cẩn trọng hơn. Khả năng thanh toán gia tăng này có thể giúp công ty thuận lợi hơn trong việc khắc phục khủng hoảng tài chính. Các công ty với tiền mặt dồi dào trong thời kỳ suy thoái có sự linh hoạt trong việc lựa chọn các hành động chiến lược và có thể dựng vị thế cạnh tranh tốt hơn trong tương lai. Trong bài viết này, tác giả đưa ra những lời khuyên cho các doanh nghiệp để quản trị vốn lưu động hiệu quả hơn trong thời kỳ suy thoái bằng các bộ phận liên quan tới tiền mặt, hàng tồn kho, các khoản phải thu, phải trả và khả năng thanh toán.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16715
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_337.63 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.