Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16716
Title: Phát triển tín dụng xuất khẩu tại Agribank - Thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hà
Keywords: Tín dụng xuất khẩu
Đầu tư xuất khẩu
Tín dụng ngân hàng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 05 .- Tr.47-51
Abstract: Tín dụng xuất khẩu của ngân hàng thương mại là việc ngân hàng thương mại cho các doanh nghiệp vay để bổ sung vốn lưu động, thu mua, chế biến và sản xuất hàng xuất khẩu; để thanh toán tiền hàng, nguyên vật liệu, gia công, vận chuyển...Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn luôn quan tâm đến việc phát triển hoạt động cho vay xuất khẩu và bước đầu đã thu được những thành quả nhất định. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, Agribank cũng gặp phải không ít khó khăn, hạn chế. Những khó khăn, hạn chế đó xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng đều ảnh hưởng đến khả năng mở rộng quy mô cho vay xuất khẩu và khả năng thu hồi nợ vay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16716
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_411.83 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.