Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16717
Title: Những điều kiện để tầng lớp trung lưu có thể kiến tạo quản trị tốt tại các nước đang phát triển
Authors: Lê, Kim Sa
Keywords: Tầng lớp trung lưu
Quản trị tốt
Các nước đang phát triển
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 05 .- Tr.30-37
Abstract: Sự gia tăng tầng lớp trung lưu có thể coi là những dấu hiệu tích cực ở các nước đang phát triển. Mặc dù vậy, bài viết phân tích sự gia tăng này phải phụ thuộc vào hai yếu tố ở từng nước đó là: có tỷ lệ dân số phù hợp không chỉ cao hơn chuẩn nghèo mà còn đủ cao để tạo thành một tầng lớp trung lưu ổn định về thu nhập, và tầng lớp trung lưu ngày càng lớn hơn và giàu hơn do tăng trưởng kinh tế trong vòng vài tập niên tới. Nói cách khác, tầng lớp trung lưu phải đủ lớn, và phải tiếp tục giàu có hơn, như đã từng phát triển trong 15 năm qua, để đảm bảo vai trò tích cực của tầng lớp này đối với các vấn đề quản trị và chính sách công.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16717
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.28 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.198.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.