Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1673
Title: Có lợi gì khi giải mã gen vi sinh cộng sinh ở người?
Authors: Bùi, Văn Uy
Keywords: Vi sinh cộng sinh
Giải mã gen
Con người
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 589+590 .- Tr.48-49
Abstract: Sinh vật mới ra đời có thể sống mà không cần vi sinh cộng sinh nhưng sau đó phải được nuôi trong môi trường vô khuẩn, nếu nuôi trong môi trường không vô khuẩn sinh vật ấy sẽ chết. Vậy, vi sinh cộng sinh gây hại cho sinh vật hay thiếu chúng thì sinh vật không thực hiện được các chức năng duy trì sự sống? Câu hỏi đơn giản này hiện nay vẫn chưa được giải đáp một cách thỏa đáng. Giải mã gen vi sinh cộng sinh sẽ góp phần vào việc giải đáp câu hỏi này và sẽ đem lại nhiều lợi ích.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1673
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.63 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.170.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.