Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1673
Nhan đề: Có lợi gì khi giải mã gen vi sinh cộng sinh ở người?
Tác giả: Bùi, Văn Uy
Từ khoá: Vi sinh cộng sinh
Giải mã gen
Con người
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 589+590 .- Tr.48-49
Tóm tắt: Sinh vật mới ra đời có thể sống mà không cần vi sinh cộng sinh nhưng sau đó phải được nuôi trong môi trường vô khuẩn, nếu nuôi trong môi trường không vô khuẩn sinh vật ấy sẽ chết. Vậy, vi sinh cộng sinh gây hại cho sinh vật hay thiếu chúng thì sinh vật không thực hiện được các chức năng duy trì sự sống? Câu hỏi đơn giản này hiện nay vẫn chưa được giải đáp một cách thỏa đáng. Giải mã gen vi sinh cộng sinh sẽ góp phần vào việc giải đáp câu hỏi này và sẽ đem lại nhiều lợi ích.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1673
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_8.63 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.236.170.171


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.