Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16791
Title: Thương mại nội ngành hàng dệt may Việt Nam với một số nước thành viên APEC: Đâu là yếu tố tác động?
Authors: Phạm, Đình Long
Nguyễn, Thị Thủy Tiên
Keywords: Thương mại nội ngành
Hàng dệt may
Việt Nam
APEC
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 05 .- Tr.51-60
Abstract: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thương mại nội ngành hàng dệt may của Việt Nam với một số nước thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) giai đoạn 2000 – 2015 được thực hiện bởi mô hình trọng lực với 224 quan sát. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến thương mại nội ngành dệt may bao gồm các yếu tố như: khác biệt về quy mô kinh tế, khác biệt về thu nhập bình quân đầu người, độ mở thương mại giữa các quốc gia, các hiệp định thương mại tự do mà các nước cùng ký kết, lợi thế so sánh biểu hiện và các rào cản thương mại. Ngoài ra, không tìm thấy bằng chứng về yếu tố chi phí thương mại và yếu tố tỷ giá hối đoái thực có tác động đến thương mại nội ngành hàng dệt may giữa Việt Nam và các nước thành viên của khu vực kinh tế APEC.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16791
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.34 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.198.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.