Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1683
Title: Cải cách bộ máy chính phủ của Trung Quốc : Những bài học tham khảo đối với Việt Nam
Authors: Nguyễn, Vinh Quang
Keywords: Bộ máy Chính phủ
Cải cách cơ cấu Chính phủ
Trung Quốc
Việt Nam
Bài học kinh nghiệm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 906 .- Tr.95-101
Abstract: Kể từ khi tiến hành cải cách, mở cửa (năm 1978) đến nay, Trung Quốc đã bảy lần tiến hành điều chỉnh, đổi mới bộ máy quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương (còn được gọi là “cải cách cơ cấu chính phủ”). Mục tiêu chủ yếu của việc cải cách là khắc phục tình trạng chính phủ mạnh về chức năng quản lý, yếu về chức năng phục vụ, cồng kềnh về cơ cấu và biên chế, chồng chéo về chức năng, nhằm đẩy nhanh việc xây dựng một chính phủ phục vụ, trách nhiệm, liêm khiết, hiệu quả, vận hành hài hòa, đúng luật, thích ứng với thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1683
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.39 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.