Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1685
Title: Vận dụng mô hình Binary Logistics để đo lường xác suất khách du lịch chọn dịch vụ homestay tại Đà Lạt
Authors: Nguyễn, Thị Bích Vân
Keywords: Du lịch
Đà Lạt
Homestay
Binary Logistics
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 9 .- Tr.23-26
Abstract: Bài viết xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ homestay ở Đà Lạt, từ đó đo lường xác suất du khách chọn dịch vụ này tại đây. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 3 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ homestay ở Đà Lạt, đó là: hoạt động văn hóa xã hội khi ở homestay, đặc điểm của homestay và mức độ nhận biết về homestay. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, xác suất du khách lựa chọn homestay tại Đà Lạt vẫn còn thấp. Vì vậy cần có giải pháp nhằm thu hút du khách lựa chọn dịch vụ này hơn nữa.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1685
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_315.61 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.253.163


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.