Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16926
Nhan đề: Toán học và tuổi trẻ số 475
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Năm xuất bản: 2017
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16926
Bộ sưu tập: Toán học và tuổi trẻ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
Toàn văn5.79 MBAdobe PDF
_file_Mục lục124.66 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.234.143.26


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.