Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1694
Title: Di cư – nguyên nhân bất ổn chính trị - an ninh và những phản ứng của các nước EU; vấn đề cần quan tâm và giải pháp
Authors: Trần, Nam Chuân
Lê, Văn Nam
Keywords: Khủng hoảng di cư
Bất ổn
Giải pháp
Liên minh Châu Âu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 01 .-Tr.03-08
Abstract: Trong mấy năm qua, cuộc khủng hoảng di cư vào Liên minh Châu Âu (EU) đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Việc tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhằm giải quyết vấn nạn này dường như trở nên bế tắc, nhất là khi châu Âu đang đối mặt với cuộc di cư tồi tệ nhất trong lịch sử kể từ Chiến tranh thế giới thứ Hai. Cuộc di cư này không còn là của riêng châu Âu mà là của toàn cầu khi các hội nghị khu vực và quốc tế bàn về vấn đề này vẫn chưa có hồi kết. Bài viết tìm hiểu những bất ổn chính trị - an ninh ở châu Âu do di cư gây ra và phản ứng của các nước EU.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1694
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_343.82 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.