Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16954
Title: Algeria – những trang lịch sử
Authors: Cao, Văn Liên
Lê, Thị Thảo
Keywords: Lịch sử
Cổ đại
Trung đại
Cận đại
Hiện đại
Algeria
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông;Số 04 .- Tr.03-08
Abstract: Algeria là quốc gia ở Bắc Phi, giáp Đại Trung Hải. Do vị trí địa lý quan trọng nên lịch sử Algeria từ khi lập nước cho đến thế kỷ XX phải liên tục đấu tranh chống sự xâm lược và thống trị của ngoại bang. Tuy nhiên với tinh thần bất khuất anh dũng, nhân dân Algeria đã liên tục đứng dậy đấu tranh cho nền độc lập dân tộc, cuối cùng đã giành được thắng lợi vẻ vang vào những năm 60 kỷ XX. Ngày nay với chế độ tự do dân chủ nhân dân Algeria đang ra sức xây dựng một đất nước độc lập, phồn vinh, ấm no, hạnh phúc, góp phần vào dòng chảy chung tiến bộ của nhân loại.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16954
ISSN: 1859-0519
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.53 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.