Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16957
Title: Quản lý lao động nước ngoài thông qua cơ chế cấp thị thực lao động tại một số quốc gia vùng Vịnh
Authors: Nguyễn, Thị Kim Cúc
Keywords: Lao động nước ngoài
Thị thực lao động
Vùng Vịnh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông;Số 04 .- Tr.20-26
Abstract: Lao động nhập cư là một chủ đề không còn xa lạ đối với các quốc gia vùng Vịnh và họ chủ yếu đến từ các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Trước tình hình lao động nhập cư ngày càng gia tăng mạnh mẽ, các quốc gia vùng Vịnh đã có những cơ chế quản lí phù hợp, hiệu quả, trong đó có cơ chế cấp thị thực cho người lao động. Bài viết sẽ tập trung nghiên cứu những quy định cơ bản về cơ chế cấp thị thực lao động tại một số quốc gia vùng Vịnh, cụ thể là Bahrain, Kuwait và Oman.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16957
ISSN: 1859-0519
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.08 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.