Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16958
Title: Cách mạng công nghiệp 4.0 với thị trường lao động Việt Nam
Authors: Phan, Thế Công
Hồ, Thị Mai Sương
Keywords: Công nghiệp 4.0
Lao động
Kỹ năng
Việc làm
Thị trường lao động
Cách mạng
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông;Số 04 .- Tr.27-40
Abstract: Thuật ngữ công nghiệp 4.0 đã được sử dụng rất nhiều trong các nghiên cứu trên thế giới. Đây là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với những dự đoán tác động đến mọi lĩnh vực trên toàn cầu, trong đó có lĩnh vực lao động và việc làm. Một số nghiên cứu cho rằng, lao động sẽ dễ dàng bị thay thế bằng máy móc trong công nghiệp 4.0 với nhiều hệ lụy khác nhau, đặc biệt đối với những ngành có khả năng tự động hóa cao. Bài viết sử dụng phương pháp phân tích định tính bằng cách thu thập số liệu thứ cấp nhằm trả lời câu hỏi liệu công nghiệp 4.0 có tác động đến nguồn lao động và nó sẽ tạo ra những cơ hội và thách thức gì cho phát triển lao động Việt Nam hiện nay. Kết quả nghiên cứu cho thấy, công nghiệp 4.0 có tác động mạnh mẽ đến lao động và việc làm trên thế giới. Từ đó, nhóm tác giả đưa ra một số gợi ý định hướng phát triển cho nguồn nhân lực Việt Nam trong điều kiện công nghiệp 4.0.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16958
ISSN: 1859-0519
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_10.3 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.