Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16960
Title: Năng lực cạnh tranh của hàng may mặc xuất khẩu Việt Nam
Authors: Hà, Thị Liên
Keywords: Xuất khẩu dệt may
Hàng may mặc xuất khẩu
Năng lực cạnh tranh
Nhân tố ảnh hưởng
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông;Số 04 .- Tr.48-57
Abstract: May mặc là một trong những sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng nhanh trong những năm gần đây. Trong thời gian qua, năng lực cạnh tranh của hàng may mặc xuất khẩu đã có nhiều cải thiện, tuy nhiên vẫn gặp nhiều áp lực từ môi trường bên ngoài và nội bộ doanh nghiệp. Do vậy, trong chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu, hàng may mặc xuất khẩu Việt Nam còn đứng thứ hạng chưa cao. Bài viết nghiên cứu tình hình xuất khẩu thực trạng năng lực cạnh tranh và các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của hàng may mặc của Việt Nam từ năm 2013 đến nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16960
ISSN: 1859-0519
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.48 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.