Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16969
Title: Việc làm trong thời đại trí thông minh nhân tạo
Authors: Nguyễn, Thịnh Phát
Keywords: Việc làm
Trí thông minh nhân tạo
AI
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 128 .- Tr.22-25
Abstract: Công nghệ trí thông minh nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) ngày càng hoàn thiện hơn. Lịch sử cho thấy, công nghệ sẽ luôn có tác động đến lao động - một số công việc sẽ mất đi, những công việc mới xuất hiện và một số công việc thay đổi nội dung. Đâu là viễn cảnh việc làm trong thời đại trí thông minh nhân tạo?
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16969
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.13 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.